Jsme obchod, dílna, galerie, dobrý místo, ale především kolektiv lidí s podobným smýšlením. Naše práce je pocta k umění a řemeslu. Je snahou trochu oprášit osobní přístup, vztah k poctivosti, vztah ke kvalitě a tradicím umělců, řemeslníků a obchodníků z pražské periferie. 


Něco dělat je pro nás zábavnější než něco vlastnit.

A N T O N I N  V R B A

Naší inspiraci nacházíme v morálních hodnotách prosetých historií a v rodinném prostředí starých obchodů, služeb a kaváren. Pradědeček zakladatele Jana Vrby, Antonín Vrba, žil na počátku minulého století a na pražské periferii provozoval svědomitě svou živnost - holičství. Jeho patriotismus, vztah k přírodě, hudbě a výtvarnému umění dědí již čtvrtá generace. Společenský člověk a talentovaný malíř. Jako hudebník se dokonce účastnil historicky prvního vysílání rozhlasu na území Československa - 18. května 1923 z legendárního stanu
v Praze-Kbelích.
Náš kolektiv nese jeho jméno s hrdostí i se závazkem. 


K O L E K T I V

Víc vrb, pevnější břeh.

Naše snaha je nezávisle hromadit kvalitní tvůrce se stejnou chutí a podobné krve.

Nabízet jejich práci, sdílet zkušenosti a motivovat. Vše v kontrastu s tím co vnímáme méně pozitivně.

V Í M E ,  Ž E . . .

 

Příroda je důležitější než pokrok 

a skromnost je největší frajeřina.
 

ANT1.png