Naše dílna je tu i pro vás. Pravidelná setkání, jednorázové workshopy zajímavých lidí i tématické akce, připravujeme jak jde čas. Sledujte nás a ...

...POUŽÍVEJTE NAŠÍ DÍLNU

AKTUÁLNÍ WORKSHOPY

PRAVIDELNÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ

PRAVIDELNÉ DÍLNY PRO DĚTI

OSTATNÍ AKTIVITY


k o n t a k t u j t e   n a š i   d í l n u 

antvrbadilna@gmail.com   I   +420 777 92 90 90   I   @antoninvrbadilna