Antonin Vrba Kolektiv představuje projekt Printing Now!

Výtvarný program pro 25 dětí na 2 hodiny. Cílem projektu je během krátkého časového úseku umožnit skupince dětí ze školy vyzkoušet si možnosti linorytu - frotáž, slepotisk, tisk z výšky, offsetový tisk na hrneček - to vše BEZE STROJE, tisk rukou

Kvůli finanční podpoře z NPO je nutné projekt uskutečnit do konce června roku 2O24.

Cena za jedno dítě: 200,-

Základní myšlenka

V digitální době se snažíme udržet kontakt s materiálem, s realitou a s odvahou dělat chyby. K tomu pomáhá rytí do materiálu lehce kladoucího odpor, zrcadlové promítnutí našeho motivu a čištá radost z grafiky!

Pro koho?

Projekt je určen pro 25 dětí, které mají zájem o výtvarnou výchovu a pro jejich učitele výtvarné výchovy. Věkový rozptyl dětí je rozdělen do dvou skupin : 6-11 let a 12 -15 let.

Realizace a spolupráce

Jedná se o projekt, který lze realizovat ve třídě školy, pokud má adekvátní prostory, nebo v prostorách naší Dílny ve Kbelích na adrese Železnobrodská 148/21, 197 00 Praha 19 - Kbely.

Pokud máte zájem o program pro vaši školu, prosím kontaktujte

Filip Trnka
731 226 999
dilna@antoninvrba.cz

_

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.