Pressing Matters magazín č. 26

Novinka

Krásný inspirativní časopis zabývající se lidmi, procesem a vášní pro tisk.
Vychází čtvrtletně ve Velké Británii nákladem 4500 ks.
Vydavatel: John Coe
Tisk: Buxton Press Limited
Papír: Edixion ofset

www.pressingmattersmag.com
@pressingmattersmag

430,00 Kč