OBCHODNÍ PODMÍNKY - DÍLNA


Vzdělávací a komunitní činnost u nás vedeme pod hlavičkou Antonin Vrba kolektiv z. ú.

Antonin Vrba kolektiv, z. ú., (dále jen AVk)
IČ: 19770057, DIČ: CZ19770057
adresa: Železnobrodská 148/21, 197 00 Praha 19 - Kbely
jednatelka: Mgr. Markéta Kunešová
orgány ústavu: Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)
číslo účtu ústavu: 1659069000/2700 u UniCredit Bank

Zaplacením kurzovného se stáváte našimi studenty a souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Náhrada za neúčast

Náhradní lekce za neúčast v pravidelných kurzech si můžete nahradit vždy v následujícím týdnu po Vaší absenci v jiném kurzu (až do naplnění kapacity). Náhradní návštěvy je třeba nahlásit předem. Kurzovné za neodchozené hodiny nevracíme.
V případě jednorázových workshopů zmeškané lekce propadají.

2. Materiál

Materiál je pro účastníky kurzů, až na předem domluvené výjimky, započítán v ceně.

3. GDPR

Jako zákonný zástupce nebo přímý účastník ateliérové výuky dávám ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR a Směrnice školy k problematice GDPR, svůj výslovný souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených citlivých a osobních údajů mých vlastních nebo mého dítěte, který dochází na kurz v dílně Antonin Vrba kolektiv, z. ú. na adrese Železnobrodská 148/21, 197 00 Praha 19 - Kbely

Svůj souhlas poskytuji pro zpracování těch osobních údajů, které jsou za účelem propagace činnosti ateliéru a zveřejnění fotografií na webových stránkách ateliéru, facebookovém profilu ateliéru a na instagramu ateliéru.

Ateliér se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Prohlašuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvolání.

Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručeným na adresu ateliéru

požadovat po ateliéru informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,

požadovat po ateliéru vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u ateliéru přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po ateliéru výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na ateliér nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

v případě, že se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný dobrovolný souhlas.

3. BEZPEČNOST

V AVk dílnách jste Vy nebo Vaše dítě na vlastní nebezpečí a veškeré Vaše činnosti probíhají na vlastní zodpovědnost. Chovejte se proto prosím tak, aby jste sobě ani nikomu dalšímu nezpůsobili žádnou újmu.

Kdykoliv během studia se s jakýmkoliv dotazem obraťte na vedení ateliéru, které se Vám bude snažit vždy vyjít maximálně vstříc.

Vaše dotazy, náměty a připomínky zodpovíme na dilna@antoninvrba.cz