NAŠI LEKTOŘI

Klára Davídková

je absolventka Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze, bakaláře v oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání vystudovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a tamtéž získala titul Magistry v oboru Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy. Potkat se s Klárou můžete u nás na Kbelském moři, Letce, v kreslířské dílně Junior nebo Malírně pro dospělé. Na jejích dílnách očekávejte různorodost, hravý přístup a z technik zaměření především na malbu.

Eva Šimberová

vystudovala uměleckou školu obor propagační grafika a dálkově studium interiérového designu. Po absolvování kurzů figurální kresby na AVU se dále intenzivně věnuje kresbě, ilustraci, grafice, uměleckým řemeslům, bytovému designu a profesionálně i fotografování. Blíže poznat sympatickou lektorku můžete v kreslířské dílně Junior, v Kreslírně a ve vybraných workshopech. Eva cílí hlavně na klasickou kresbu, ale i moderní techniky ilustrace.

Filip Trnka

Filip absolvoval obor Ilustrace a grafiky na Fakultě Designu a Umění Ladislava Sutnara. Žije a tvoří v Praze a od roku 2020 provozuje Litografickou dílnu Žitná. O letošních prázdninách zprovozňuje další litografickou dílnu i v našich prostorech. @LitoZitna ... Filipa u nás potkáte v kreslířské dílně Junior, večerní Kreslírně nebo Tiskárně a ve vybraných workshopech. V jeho dílnách zažijete průpravu v kresbě, malbě, ale i grafických technikách, pro které jsme dosud neměli vybavení.